Click Here to Register

or Call Us now in our hotline

(02) 88-546796

Kaibigan,

Mula sa aking puso ay inaanyayahan kita na makasama sa ating Nationwide Healing live via Zoom na gaganapin sa November 28, 2021 (3pm).

Ibig ko kayong ipanalangin para sa inyong himala na matagal mo nang inaantay, tulad ng kagalingan sa mga sakit at karamdaman, solusyon sa problema, takot sa virus at kung ano ang plano ng Diyos sa iyong buhay.

Maraming himala ang gagawin ng Diyos sa araw na ito, kaya nais ko na ito ay maranasan mo at ng iyong buong pamilya.

Tumawag sa ating hotline or mag message sa ating facebook page upang makuha ang ating Zoom Meeting ID. Salamat sa iyong pagsunod, pananalangin at pagsuporta sa gawain ng Diyos.

Nagmamahal,
Apostle Renato D. Carillo

Click Here to Register

or Call Us now in our hotline

(02) 88-546796

You can also watch and experience your healing thru the following: